opus2015_logo_400px_sininen.jpg


 • Ensimmäinen lukukausi 13-14
  • Pilottikouluissa suunnittelu, käynnistys
  • Erilaisten kokeilujen valmistelut
  • Aihepiirin selvitys ja seuranta
  • Fokus: aihepiirin hahmottaminen
 • Toinen lukukausi 14-15
  • Pilottien toiminta näkyväksi
  • Kuukausiwebinaarit
  • Pyöreän pöydän pedagogit
  • Yhteistyö ammatillisen ELOA-hankkeen kanssa
  • ITK-tapahtuma (esim. workshop + eEemeliin kilpailusarja)
  • Aiheen seuranta, sanasto
  • Fokus: pedagogiikka, käyttökelpoisuus ja laatu, opiskelijalähtöisyys
 • Viimeinen syksy 15
  • Uudet ideat, seuraavalle tasolle
  • Tuotokset jalostettuna jakoon
  • Fokus: osaaminen, ammattitaito, verkostot