Hyvää kirjallisuutta ja artikkeleita monimuotoisen oppimissisällön käyttäjälle

Voit osallistua sivun rikastamiseen. Klikkaa Edit, muokkaa tekstiä ja paina Save. Voit myös ilmoittaa kirjavinkin lomakkeella. Lyhytlinkiki tälle sivulle bit.ly/opuskirjavinkit

 • Cantell, Hannele toim. (2015). Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Hakkarainen, P. & Kumpulainen, K. toim. (2011). Liikkuva kuva – muuttuva opetus ja oppiminen. Jyväskylän yliopisto.
 • Hellström, Martti & Johnson, Peter & Leppilampi, Asko & Sahlberg, Pasi (2015). Yhdessä oppiminen. Yhteistoiminnallisuuden käyttö ja periaatteet. Helsinki: Into-kustannus.
 • Jantunen, Timo & Haapaniemi, Rauno (2013). Iloa kouluun. Avaimia kouluviihtyvyyteen. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Jylhä, Anna (2006). Verkko-oppimateriaalin multimodaalisuus. Pro Gradu, Helsingin yliopisto.
 • Järvilehto, Lauri (2014). Hauskan oppimisen vallankumous. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Kaisla, M. & Kutvonen-Lappi, T. & Kankaanranta, M. (2015). Digitaalinen oppiminen koulun arjessa. Jyväskylän yliopisto.
 • Krokfors, Leena & Kangas, Marjaana & Kopisto, Kaisa toim. (2014). Oppiminen pelissä. Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa. Helsinki: Vastapaino.
 • Kupiainen, Reijo & Sintonen, Sara (2009). Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus. Helsinki: Gaudeamus.
 • Lonka, Kirsti (2015). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.
 • Nikkola, Tiina & Rautiainen, Matti & Räihä, Pekka toim. (2013). Toinen tapa käydä koulua Kokemuksen, kielen ja tiedon suhde oppimisessa.
 • Tampere: Vastapaino.
 • Paalasmaa, Jarno (2014). Aktivoi oppilaasi. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Pekkala, L. % Salomaa, S. & Spišák, S. toim. (2016). Monimuotoinen mediakasvatus. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisuja.
 • Rantala, Taina (2006). Oppimisen iloa etsimässä. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Ruuska, Helena & Löytönen Markku & Rutanen Anne toim. (2014). Laatua! Oppimateriaalit muuttuvassa tietoympäristössä. Suomen tietokirjailijat ry.
 • Salmivalli, Kristiina (1999). Koulukiusaaminen ryhmäilmiönä. Helsinki: Gaudeamus.
 • Sintonen, Sara (2012). Susitunti. Kohti digitaalista lukutaitoa. Helsinki: Finn Lectura.
 • Uusikylä, Kari (2012). Luovuus kuuluu kaikille. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Uusitalo-Malmivaara, Lotta & Vuorinen, Kaisa (2016). Huomaa hyvä. Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa. Jyväskylä: PS-kustannus.