Oppikirjan valinta – eri muotojen ominaisuudet

Apukysymyksiä valintatilanteeseen
Oppikirjan muoto – MindMeister (wikimap, voit muokata vapaasti MindMeister-tunnuksilla)

Oppimateriaalien jakaminen

Yksin tai yhdessä tuotettujen oppimateriaalien jakamisen erilaiset muodot
Oppimissisältöjen jakaminen – MindMeister (wikimap, voit muokata vapaasti MindMeister-tunnuksilla)


Opettaminen, ohjaus ja opiskelu & TVT

Pedagogisen suunnittelun tueksi jäsennys eri toimijarooleista ja huomioon otettavista asioista, kun oppimistapahtumassa on mukana teknologiaa
Opettaminen, ohjaus ja opiskelu & TVT – MindMeister (wikimap, voit muokata vapaasti MindMeister-tunnuksilla)

Jäsennyksiä oppikirjalle


Tuotamme erilaisia kuvauksia muuttuvan oppikirjan ympärillä tapahtuvasta kehityskulusta, ilmiökentästä, sen jäsentävmisestä ja analyysituloksista. Tavoitteena on tuottaa hankkeen kuluessa apuvälineitä valintatilanteisiin opetuksessa ja oppilaitoksissa.

Verkottuneet digitaaliset laitteet ovat muuttaneet merkittävällä tavalla tapoja joilla tuotamme ja käytämme sisältöjä, mukaan lukien oppisisällöt. Uusia mahdollisuuksia on lähes rajattomasti. Esimerkiksi Amazonista ja Kindle-päätelaitteesta on jo tullut merkittävä kanava, jolle ihmiset julkaisevat teoksiaan suoraan ilman perinteistä kustantajaprosessia.

Mahdollisia vaihtoehtoja voi alkaa tarkastella oppi- tai tietokirjamaisen oppimissisällön elinkaaren kautta. Oheen on koottu joukko yleisimpiä vaihtoehtoja. Yksistään nämä variaatiot tuottaisivat 9 797 760 eli lähes 10 miljoonaa erityyppistä oppikirjan muotoa.

[Tässä on vasta oppikirja, oppisisällöt asia erikseen, rajataan ko pois]

1. Tekijät

 • Yksi auktorisoitu asiantuntija
 • Useita auktorisoituja asiantuntijoita (esim. kirjasprintti)
 • Yksi tekijä (esim. muistelmat)
 • Monta tekijää (esim. pamfletti)
 • Anonyymi (esim. blogi)
 • Anonyymi kollektiivi ja vertaistuotanto (esim. Wikipedia)
 • Vertaistuotanto esimerkiksi opettajan kuratoimana

2. Teoksen rakenne

 • Lineaarinen (vrt. perinteinen kirja)
 • Hyperteksti (vrt. Wikipedia)
 • Modulaarinen sisältäen itsenäisiä komponentteja tai jaksoja (esim. oppaat)

3. Vuorovaikutteisuus

 • Staattinen (perinteinen kirja)
 • Muokattavissa omaan käyttöön (kuten muistiinpanot)
 • Muokkaukset tallennettavissa (kuten wiki)
 • Dynaamisesti käytön mukaan muuttuva teos

4. Käyttötarkoitus

 • OPS:in mukainen
 • Oheismateriaali
 • Vapaaehtoinen taustamateriaali

5. Sisällön päivitys
 • Sisältöjä ei paivitetä paitsi uusintapäivityksellä (vrt. perinteinen kirja)
 • Sisältö päivittyy (vrt. Wikipedia)

6. Teoksen olomuoto

 • Paperinen
 • Sähköinen kirja (esim. ePub)
 • Sähköinen muu muoto (esim. PDF)
 • Rinnakkaisia versioita

7. Sisällön validointi

 • Kustannustoimittaja tai vastaava ammattilainen
 • Auktorisoitu vertaisarviointi (niin sanotu referee-arviointi)
 • Avoin vertaisarviointi esim. internetissä

8. Ostaja

 • Koulu
 • Opettaja
 • Kuntayhtymä tai muu keskitetty

9. Hinnoittelumalli

 • Maksuton peruskäyttö
 • Kertamaksu
 • Kuukausi- tai muu lisenssimaksu
 • Vapaaehtoinen, lahjoitus

10. Käyttöoikeudet ja integrointi

 • Liittäminen omaan oppimisympäristöön
 • Vain lukuoikeus
 • Kopiointioikeus vrt. tekijänoikeus
 • Vapaasti sisäiseen käyttöön, esim koulun sisällä
 • Creative Commons ja vastaavat oikeudet
 • Ei rajoituksia

11. Käyttöoikeusaika

 • Rajaton
 • Määritelty

12. Jakelu

 • Kirjakaupat, postimyynti yms. paperiversio
 • Fyysiset mutta sähköiset tallenteet, kuten romppu, dvd ja blueray
 • Internet

13. Päätelaitteet

 • Paperinen kirja, valokopiot
 • Pöytä- ja kannettavat tietokoneet
 • Mobiililaitteet, kuten älykännykkä ja tabletit

14. Käytön useus

 • Luetaan kerran
 • Luetaan useita kertoja
 • Luetaan valitut kohdat
 • Käytetään käsikirjana tai muuna jatkuvana lähteenä

15. Loppusijoituspaikka

 • Annetaan eteenpäin
 • Säästetään
 • Tuhotaan

XXX Jäsennyksiä 2


Kaavio:
Ylläolevat tekijät voidaan jakaa hieman isompiin kokonaisuuksiin esimerkiksi seuraavasti:

A. Tekijät ja tietosisältö
1. Tekijät
7. Sisällön validointi
4. Käyttötarkoitus
14. Käytön useus

B. Ilmaisu- ja selailutapa
2. Teoksen rakenne
3. Vuorovaikutteisuus
5. Sisällön dynaamisuus

C. Hankinta ja rahoitus
8. Ostaja
9. Hinnoittelumalli
10. Käyttöoikeudet ja integrointi
11. Käyttöoikeusaika

D. Käyttö
6. Teoksen olomuoto
12. Jakelu
13. Päätelaitteet
15. Loppusijoituspaikka

A. Tekijät ja tietosisältö


OPUS Oppimateriaalin elinkaari 140508v10.png

Kaavio: Oppikirjan elinkaari-ajattelun 4 pääteemaa ylläesitetysti.

Oppikirja ajatellaan perinteisesti siten, että sillä on tekijänä yksi tai useampi asiantuntija, kustantaja huolehtii sisällön oikeellisuudesta ja teos on opetussuunnitelman mukainen.

Internetin myötä oppikirjan tuotantoprosessin ei tarvitse olla näin suljettu. Esimerkiksi Wikipedian artikkeleita tuottaa laaja joukko anonyymeja kirjoittajia. Artikkelien validointi tapahtuu kollektiivisesti vertaisarvioinnilla ja lopputulos on yleisesti hyväksytty käsitys aiheesta. Wikipedian taustakeskustelut artikkeleista ovat toisinaan kiivaita ja voivat kestää kuukausia.

Vertaistuotanto on yksi vaihtoehto auktorisoiduille tekijöille. Tuottajina voi toimia esimerkiksi koululuokka tai teosta voidaan tehdä useiden koulujen kesken. Tällöin oppikirjaa voidaan ajatella oppimisympäristönä.

B. Ilmaisu- ja selailutapa


Perinteinen oppikirja omaksutaan lineaarisesti tai opettajan johdolla sieltä valitaan yksittäisiä jaksoja. 1990-luvulla alkoi yleistyä sekä hyperteksti että multimedia. Niissä etenemistapa, esimerkiksi Wikipedian tapaan, perustuu mosaiikkimaiseen kudelmaan, jossa käyttäjä voi itse valita haluamansa etenemispolun haluamistaan aiheista. Näissä selailutavoissa ei välttämättä ole tarkoituskaan omaksua kaikkia sisältöjä.

Perinteinen oppikirja on sisällöltään staattinen eli sisältö ei muutu käytön aikana. Digitaalinen teos voi olla interaktiivinen eli vuorovaikutteinen. Tällä tarkoitetaan sekä vapaamuotoista etenemistä että oppikirjan mukautumista käyttöön esimerkiksi tehtävien suhteen. Tehtävät voivat olla ennalta laadittuja tai oppikirja voi tuottaa niitä käytön mukaan, kuten vaikkapa hahmotus- ja laskentatehtäviä. Oppikirja voi myös mukautua käyttäjän lähtötason mukaan tai opittavaa aihetta voi tarkastella halutussa laajuudessa. Tällöin puhutaan dynaamisesta eli mukautuvasta sisällöstä.

Digitaalista oppikirjaa voidaan usein muokata monin tavoin. Yksinkertaisimmillaan oppija voi tehdä sähköisiä muistiinpanoja oppikirjaan. Näin toimivat monet eKirjojen lukusovellukset. Lisäksi voidaan esimerkiksi tallentaa harjoitustehtävien tulokset. Laajimmillaan oppijat voivat muokata suoraan sisältöjä, kuten wikeissä.

C. Hankinta ja rahoitus


Perinteisen oppikirjan hankinta on selkeää. Siinä hankitaan yleensä kertakorvauksella kirja, jota voidaan käyttää periaatteessa rajattomasti.

Digitaalisten oppisisältöjen myötä asetelma on muuttunut varsin monitahoiseksi ja ansainmalleja on haettu muun muassa tietokoneohjelmista. Digitaalisen oppisisällön hankintaan sekä käyttö- ja reunaehtoihin on hyvä paneutua etukäteen

Ensinnäkin on hyvä selvittää, mitä ollaan varsinaisesti ostamassa: ostetaanko tuote tai palvelu, jota voi hyödyntää miten parhaaksi näkee vai lisenssi, joka tarkoittaa tuotteen tai palvelun käyttöoikeutta. Digitaalinen oppisisältö voi olla joko kokonainen tuote tai palvelu, kuten oppimisympäristö tai itsenäinen teos, osa laajempaa kokonaisuutta tai täydennys- tai laajennusosa. Tässä kohden pitää varmistaa, miten oppisisältö integroidaan omaan oppimisympäristöön tai koulun järjestelmään. Lisäksi on selvitettävä oppisisällön hinnoittelumalli ja käyttöoikeusaika. Onko kyseessä kertakorvauksella hankittava tuote tai palvelu vai maksetaanko siitä kuukausittain tai vuosimaksu. Edelleen, onko maksu jatkuva tai toistaiseksi ja miten sopimuksen voi lopettaa. Hinnoittelumalli ja käyttöoikeusaika ovat usein sidottu toisiinsa eli saako oppikirjan käyttöönsä periaatteessa elinikäisesti vai onko käyttöoikeus sidottu tiettyyn aikaan.

D. Käyttö


Myös käyttötilanteet on hyvä selvittää etukäteen. XXX6. Teoksen olomuoto

12. Jakelu

13. Päätelaitteet

15. Loppusijoituspaikka

Jäsennys vuodelta 2010
https://www.mindmeister.com/42148079/oppimissis-ll-t-laajasti-ajateltuna-ei-eritell-tiukasti-sis-lt-ja-teknologiaa