Oppikirja elää muutoksen aikaa. Kirja elää, mutta sen olomuoto muuntuu. Paperin rinnalle on tullut erilaisia sähköisiä muotoja. Interaktiivisuus lisääntyy. Käyttäjälähtöinen sisällöntuotanto nousee kustannetun tuotannon oheen. Avoimet aineistot luovat jännitettä liiketoimintamallien kehittämiseen. Laadusta keskustellaan.

Kokoamme tälle sivulle Suomessa käytettyjen oppikirjojen tuottajia. Rajaamme tarkastelun hankkeemme kohteen mukaan yleissivistävään ensimmäiseen ja toiseen asteeseen, mukaan lukien esiopetus. Oppikirja tässä laajasti ymmärrettynä eli paperisen lisäksi erilaiset digitaaliset muodot sekä materiaalista olomuotoa ja digitaalista yhdistävät hypridit.

Voit osallistua sivun rikastamiseen. Klikkaa Edit, muokkaa tekstiä ja paina Save.

ALAN TOIMIJOITA


Oppimateriaalituotanto

Kustannettua tai toimijayhteisöjen tuottamaa sisältöä ja keskitettyjä hankintapalveluita.

Oppimisen arviointi


Kustantajaluetteloita

Julkaisemista

Palveluita omakustannekirjan julkaisijalle.

E-kirjat ja niiden lukeminen

(Vinkkinä esim. kirjallisuuden ja kielten opetukseen.